rozbitek z sennori

“ rozbitek “ “ castaway” stone 2002 Sennori Sardena Italy 110x50x180