zasluzony pomiędzy zaslużonymi

“zasluzony miedzy zasluzonymi“ “ a worthy man among the worthy mans ” metal & wood 1989 180x60x70