n j samotny podruznik z nv

“ samotny podroznik “ “ the alone travler ” mixed media 1994 Tuscarora Nevada USA 150x50x80